بزرگ ترین توزیع کننده کنجاله کلزا در ایران


شرکت سام افروز ملل به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده کنجاله کلزا در کشور مفتخر به عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.