گروه تولیدی صدف ( شرکت سرزمین طلائی شرق)

اطلاعات تماس:

مدیریتعلی علمشاهی
استان گلستان
نشانی کارخانهگلستان - گنبد کاوس - شهرک صنعتی - شرکت سرزمین طلائی شرق صندوق پستی 311-49715
تلفن کارخانه5-2237230-0172
نشانی دفتر مرکزی
تلفن دفتر مرکزی...
ایمیل...
وب سایت...