آریوفید

اطلاعات تماس:

مدیریتقاسمی
استانتهران
نشانی کارخانهجاده ساوه شهرک مامونیه
تلفن کارخانه...
نشانی دفتر مرکزیتهران خیابان سهروردی نبش ملایری پور
تلفن دفتر مرکزی9120322391
ایمیلinfo@ariofeed.com
وب سایتwww.ariofeed.com