شرکت بهپروران نامی نقش جهان

اطلاعات تماس:

مدیریتدکتر مسیح اله فروزمند
استاناصفهان
نشانی کارخانهاصفهان،جاده مبارکه-شهرضا کارخانه جنبزه
تلفن کارخانه
نشانی دفتر مرکزیاصفهان،خیابان سجاد،خیابان حضرت قائم بعد از پل اتوبان شهید همت نبش کوچه طالقانی ساختمان مسیح
تلفن دفتر مرکزی3116301404
ایمیلwww.forouzmand@gmail.com
وب سایت www.behparvaran.com