شفا دانه گرگان

اطلاعات تماس:

مدیریت دکتر سید جمال شفایی
استانگلستان
نشانی کارخانهگلستان گرگان شهرک صنعتی اق قلا سازندگی 5
تلفن کارخانه01734533939
نشانی دفتر مرکزیگلستان گرگان شهرک صنعتی اق قلا سازندگی 5
تلفن دفتر مرکزی01734533939
ایمیل...
وب سایت...