اراز یماک

اطلاعات تماس:

مدیریتمهندس امین سالم
استاناردبیل
نشانی کارخانهاردبیل-جاده خلخال-بعد سه راهی کوراییم-نرسیده به کارخانه اسفالت شهرداری
تلفن کارخانه09141519588
نشانی دفتر مرکزی...
تلفن دفتر مرکزی...
ایمیل...
وب سایت...