کارخانه دام و زرع شهرستان میبد

اطلاعات تماس:

مدیریت غلامرضا دهقانی فیروزآبادی
استانیزد
نشانی کارخانهمیبد شهر صنعتی شمس آباد
تلفن کارخانه۰۳۵۵۸۳۰۳۰۱۰
نشانی دفتر مرکزیمیبد شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن دفتر مرکزی۰۳۵۵۸۳۰۳۰۱۰
ایمیل...
وب سایت...