شرکت مرغ دشت چمن

اطلاعات تماس:

مدیریتبهنام حکیمی
استانآربایجان غربی
نشانی کارخانهمیاندواب روستای گل سلیمان آباد
تلفن کارخانه4813543645
نشانی دفتر مرکزیمیاندواب روستای گل سلیمان آباد
تلفن دفتر مرکزی 9141812132
ایمیلbehnam_hakime_21@yahoo.com
وب سایت...