شرکت اندیشه مدیران جهان شهر

اطلاعات تماس:

مدیریتکاظمی
استانمازندران
نشانی کارخانهکیلومتر25 جاده ساحلی ساری به بابلسر-لاریم
تلفن کارخانه01512237542
نشانی دفتر مرکزیساری-خ دانش
تلفن دفتر مرکزی01512278953-2278954-
ایمیلjahan_shahr@yahoo.com
وب سایت...